>> DREPTURILE PERSOANELOR CU HANDICAP

 

 

Care  sunt drepturile persoanelor cu handicap  grav ?

 

Conform legislaţiei în vigoare persoanele cu handicap grav beneficiază de următoarele drepturi:

 • Indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 202,00 lei *.
 • Buget personal complementar, indiferent de venituri, în cuantum de 93,00 lei *.
 • Asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale; în cazul în care angajatorul (administraţia publică locală) nu poate asigura un asistent personal, persoana cu handicap poate opta pentru primirea lunară a unei indemnizaţii. Opţiunea se depune în scris, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de pe raza teritorială de domiciliu.
 • Gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.
 • Gratuitate la transportul interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic.
 • Persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât în cele de domiciliu, gratuitate şi peste numărul de călătorii prevăzut, în funcţie de recomandarea centrului de dializă.
 • Scutire de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi indemnizaţii de natură salarială.
 • Scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren.
 • Scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi motociclurilor, adaptate handicapului.
 • Scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora.
 • Scutire de la plata taxei hoteliere.
 • Scutire de la plata taxei de utilizare a reţelei de drumuri naţionale, în cazul persoanelor cu handicap deţinătore de autoturisme adaptate.
 • Asistenţă medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite de contractul-cadru.
 • Dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare.
 • Un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.
 • Gratuitate la bilete pentru persoana cu handicap grav şi pentru însoţitorul acesteia, pentru intrarea la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive.
 • Subvenţionarea dobânzii pentru un credit bancar contractat de persoana cu handicap grav, în vederea achiziţionării unui autoturism şi pentru realizarea unei lucrări de adaptare a locuinţei la nevoile individuale de acces.
 • Protecţie juridică sub forma tutelei sau curatelei, în cazul persoanelor cu handicap care, indiferent de vârstă, sunt în imposibilitatea totală sau parţială de a-şi administra bunurile personale

 

 

Drepturile omului ar trebui să fie extinse la toate persoanele, în toată diversitatea lor. Demnitatea tuturor fiinţelor umane ar trebui să fie respectată. De fiecare dată când demnitatea cuiva este lezată prin discriminare sau tratament inuman, drepturile omului sunt dispreţuite. Oamenii discriminaţi sunt lipsiţi de oportunităţi de care alţii se bucură.

De prea multe ori persoanele cu handicap sunt private de drepturile fundamentale ale omului.

Sursa: handicap-international.org

Am grupat aici extrase din actele normative în vigoare pe criteriul domeniului de aplicabilitate. Paginile sunt compuse din două secţiuni principale: „Întrebări frecvente” şi „Referinţe legislative” [extrase], la care am adăugat informaţii utile.

Link :

www.infoanph.ro

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: